Zápis z členské schůze východočeské pobočky České společnosti entomologické konané 31. 3. 2012 v Hradci Králové

31.03.2013 23:32

Zápis z výroční schůze pobočky 2012.pdf (555,2 kB)