VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝCHODOČESKÉ POBOČKY ČESKÉ SPOLEČNOSTI ENTOMOLOGICKÉ 2017

19.07.2018 09:02
  1. Kontakt na pobočku, Výbor :

Kontakt: Předseda VČ pobočky Mgr. Tomáš Kopecký, tel: 604894897, email: kopido@seznam.cz, místo jednání: Obvykle se setkáváme v prostorách Muzea východních Čech Opletalova 334 (areál Gayerových kasáren), 500 01 Hradec Králové 1. GPS: 50°12'46.760"N, 15°50'3.290"E  - zajišťují RNDr. B. Mocek, M. Mikát.

Internetové stránky: https://vychodoceska-pobocka-cse.webnode.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/vccse/

Výbor pobočky pracuje ve složení: Předseda: Mgr. Tomáš Kopecký, členové výboru: RNDr. Bohuslav Mocek, Miroslav Mikát, Jan Pelikán, Ing. Jiří Klouček

  1. Aktivita pobočky:

V posledních letech se činnost členů projevuje spíše na bázi individuálních kontaktů, nebo sdružování v menší skupiny pro konkrétní akce. Těmi jsou nejen individuální výzkumné entomologické projekty, jejichž příklady uvádíme níže, ale i akce ve prospěch ochrany přírody organizované jinými, tímto směrem zaměřenými spolky. Samostatné akce, které neperiodicky pobočka organizuje jsou:

  1. Přednášky v prostorách Muzea východních (nepravidelně)
  2. Terénní „brigády“ k podpoře biotopů takzvané Východočeské Sahary (nepravidelně)
  3. Pravidelná setkání: členové pobočky a další příznivci entomologie se pravidelně setkávají obvykle každé pondělí v Hradci Králové a v neděli v Pardubicích. Podobně se využívají k pravidelnému setkání 2x za rok pořádané výměnné dny v Pardubicích.
  4. Členové pobočky se podílejí na akcích jiných spolků, jako jsou pracovní setkání v PP na Plachtě, Dnech Země, Ukliďme Česko apod.

Individuální výzkumné projekty, na kterých se podílejí členové Východočeské pobočky ČSE:

  • Východní Čechy: výzkumné projekty pro AOPK, Pardubický a Královéhradecký kraj roce 2017 např. výzkumy EVL Kladruby nad Labem, Ptačí park Josefovské louky a další individuální práce a odborné posudky pro státní správu.
  • Ostatní místa v ČR: výzkumné projekty pro AOPK (CHKO Pálava, NP Podyjí apod.)
  • Zahraničí: výzkumné projekty Slovensko – NAPANT, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Dunajské luhy, Španělsko – Kanárské ostrovy apod. Členové individuálně odborně spolupracují s Muzejními a výzkumnými institucemi v ČR, ale i v EU i mimo ni. Podílejí se tak v závislosti na své specializaci skupin hmyzu na odborné determinaci sbírkových materiálu, nebo materiálů z výzkumných projektů těchto institucí.  Příklady kooperujících institucí: NM Praha, RMVČ v Hradci Králové, NHM of London, DEI, MN Berlin, NHM Budapest, NM Bratislava apod.  Výstupy z výzkumné činnosti členů jsou individuálně publikovány v odborných časopisech, jako je např. časopis ČSE Klapalekiana atd., nebo i v souborných monografiích, kde za zmínku stojí v závěru roku vydaná updatovaná reedice Catalogue of Palaearctic Coleoptera.
  • Výstupy z výzkumů jsou zadávány také do nálezové databáze AOPK

Závěrem je třeba podotknout, že díky zvyšujícímu se věkovému průměru členů a jejich zaneprázdnění, postupně činnost pobočky stagnuje, nicméně stále pobočka tvoří základnu k individuálním kontaktům. Slabinou, která je ale celospolečenským faktem dnešní doby, je neschopnost zaujmout tímto specifickým a poměrně složitým oborem mladou generaci.

Dne 10.1.2018                                                                                    Mgr. Tomáš Kopecký

                                                                                                        Předseda VČ pobočky ČSE